Novinky

Hlavolamy

Dnešná maľovaná krížovka
Maľované krížovky
Viacdielne
Triddlers
Osemsmerovka
Väčší/Menší než

PDF knihy

Theme - Aquatic World and Birds, Black and White
Theme - Flowers in Black and White
Multi X-treme - Black and White, Garden Fairy
Kalkudoku Vol. 1
Griddlers - Beginners B&W Vol. 1
Kontaktuj nás: team@griddlers.net (Anglicky)
Alebo zástupcov stránky: holland@griddlers.net (Holandsky), poland@griddlers.net (Poľsky), rasto@griddlers.net (Slovensky)