Novinky

Hlavolamy

Dnešná maľovaná krížovka
Maľované krížovky
Viacdielne
Triddlers
Osemsmerovka
Väčší/Menší než

PDF knihy

Multi X-treme - Black and White, The Guardian of the Forest
Multi X-treme - Black and White, Elvin Thief
Advanced - Black and White, Vol. 22
Riddle - What is Wrong in this Picture? (Color)
Griddlers B&W Vol. 6
Kontaktuj nás: team@griddlers.net (Anglicky)
Alebo zástupcov stránky: holland@griddlers.net (Holandsky), poland@griddlers.net (Poľsky), rasto@griddlers.net (Slovensky)