Výhody

Všeobecné

 • Môžete si ukladať 50 griddlerov a 50 triddlerov(Režim online)
 • Môžete si uložiť neobmedzený počet krížoviek.(Režim offline)
 • Môžete hrať offline a riešiť krížovky, kým nemáte prístup na internet.
 • Môžete tlačiť krížovky priamo z appletu cez tlačiareň.
 • Môžete filtrovať krížovky, ktoré ste vyriešili alebo nevyriešili, zvolením možnosti Len vyriešené alebo Len nevyriešené.
 • Môžete si zvoliť a filtrovať VŠETKY jednoduché krížovky a VŠETKY viacobrázkové krížovky.
 • Môžete dostať Náhodné krížovky zo všetkých druhov a kategórií krížoviek a filtrovať, ktoré krížovky chcete dostať náhodne.
 • Môžete si ukladať 25 rôznych výberov krížoviek a nazvať ich, ako chcete.
 • Zoznamy krížoviek sú okamžite k dispozícii.
 • Každý zoznam krížoviek má len jednu stranu, aj keď sú v ňom vypísané tisíce krížoviek.
 • Zmeny filtrovania a rôzne triedenie sa vykonajú bez zdržania.
 • Môžete jednoducho prezerať krížovky smerom dopredu aj dozadu.
 • Záznamník výsledkov uchová vaše záznamy o vyriešení, ak sa odpojíte od internetu práve vo chvíli, keď ste doriešili krížovku, a zaregistruje váš výsledok, keď sa opäť pripojíte.

Griddlers

 • Môžete zmeniť farbu prázdneho miesta v mriežke a pridať doň vzor.
 • Máte k dispozícii tri režimy kreslenia - voľné, čiara, oblasť -, medzi ktorými môžete ľahko prepínať.
 • Zabudované Počítadlo štvorčekov vám pomáha zrátať počet štvorčekov.
 • Pomocou možnosti Locked Clues (Uzamknutá legenda) môžete vidieť legendu, aj keď posúvate krížovku.
 • Môžete zrušiť a znova urobiť 1000 krokov.
 • K dispozícii sú klávesové skratky pre povely ako: Uložiť (Ctrl-S), Zrušiť (Ctrl-Z), Znova urobiť (Ctrl-Y) a ešte viac.
 • K dispozícii sú lepšie klávesové kombinácie pre značky X a O, spolu s treťou možnosťou (X+O).
 • Môžete skryť nadpis krížovky, ako aj témy.
 • Jednoducho zistíte, ktorým vyriešeným krížovkám ste dali hlas, a ktoré váš hlas ešte nemajú.
 • Funkcia Auto Pause - ak ste neaktívni po dobu 10 minút, applet sa automaticky pozastaví.
 • Keď zatvárate okno s nedokončenou krížovkou, applet sa vás spýta "Uložiť zmeny?".

Viacobrázkové krížovky

 • Každá viacobrázková krížovka je uvedená na jedinom riadku.
 • Môžete filtrovať podľa Čiastočne vyriešených.
 • Môžete triediť podľa počtu častí.
 • Zobrazuje sa viac informácií vrátane: Celkový stredný čas, Váš celkový čas, Počet ľudí, ktorí vyriešili celú viacobrázkovú krížovku.
 • Môžete približovať/vzďaľovať obrázok celej viacobrázkovej krížovky.

Triddlers

 • Sekcia Triddlers má Témy.
 • Môžete zmeniť farbu prázdneho miesta v mriežke a pridať doň vzor.
 • Môžete zmeniť farbu mriežky a vodiacich čiar.
 • K dispozícii sú klávesové skratky pre povely ako Uložiť (Ctrl-S).
 • Môžete skryť nadpis krížovky, ako aj témy.
 • Jednoducho zistíte, ktorým vyriešeným krížovkám ste dali hlas, a ktoré váš hlas ešte nemajú.
 • Funkcia Auto Pause - ak ste neaktívni po dobu 10 minút, applet sa automaticky pozastaví.
 • Keď zatvárate okno s nedokončenou krížovkou, applet sa vás spýta "Uložiť zmeny?".

Témy

 • Môžete rýchlo prehľadávať kategórie.
 • Máte oddelené zoznamy pre maľované krížovky, viacobrázkové krížovky a triddlers.