Krížovky G-súboja

Turnaj G-súboj (G-Match) je séria súbojov, ktoré sa konajú v sobotu. Každý súboj sa koná v inú dennú hodinu, kým nedokončíme 12- alebo 24-hodinový cyklus. Ak chcete vedieť, kedy bude nasledujúci súboj, sledujte Novinky.

Turnaj 16

Začiatok: Sobota, 2014, apríl 12

0 dní, 0 hodín, minút ostáva do ďalšieho G-súboja.

Body a umiestnenie - Turnaj 16

Patríte k najlepším hráčom sveta alebo vašej krajiny?
Skontrolujte si body a umiestnenie v tomto turnaji.