Príručka Griddlers - Riešenie krížoviek

Príklad 1: Jednoduchý obrázok   Príklad 5: Komplexná logika (b)
Príklad 2: Obrázok s trojuholníkmi   Príklad 6: Eliminácia farieb
Príklad 3: Multi-riadkové riešenie   Príklad 7: Komplexná logika s farbami
Príklad 4: Komplexná logika (a)   Príklad 8: Ďalšia logika s farbami

Príklad 2: Riešenie obrázka s trojuholníkmi

Obrázky s trojuholníkmi sa riešia v podstate rovnakým spôsobom ako farebné obrázky. Trojuholníky môžu nasledovať hneď vedľa farebných štvorcov aj vedľa inak otočených trojiholníkov. Medzi nimi sa nemusí nachádzať štvorec s pozadím

Pozrime sa na tento obrázok.

Všimni si prvý riadok (zakrúžkovaný červenou). Prvé dva trojuholníky sú odlišné, preto môžu byť jeden vedľa druhého. Ale 2. a 3. trojuholník sú rovnaké. Preto musia byť oddelené minimálne jedným štvorcom pozadia. Odlišné sú aj 3. a 4. trojuholník. Tiež môžu byť vedľa seba.

V poslednom riadku (zakrúžkovaný zelenou) sú trojuholníky rovnaké, a preto musia byť oddelené minimálne jedným štvorcom pozadia.
Začnime.

Hneď môžeme vyplniť riadok 3.
Voľných je 5 štvorcov a súčet v legende je tiež 5.
Vo štvrtom riadku vyfarbite 3 štvorce pomocou prekrývajúceho sa počítania.
Keďže tretí stĺpec je kompletný, vyplníme farbu pozadia.
Ak sa pozrieme na trojuholník v prvom stĺpci (zakrúžkovaný červenou), zistíme že sa zhoduje s legendou. Preto je tento trojuholník posledný a všetko pod ním bude pozadie.
Môžeme dokončiť prvý stĺpec, lebo nám v legende ostalo len číslo 2 a ostávajú nám už len 2 voľné miesta.
Rovnakým spôsobom vyplňte druhý a piaty stĺpec.
Zostávajúce štvorčeky v druhom a piatom rade vyplňte farbou pozadia, keďže už majú všetky potrebné bloky vyplnené.

Pozrite sa na zvyšok nevyplnenej legendy. Trojuholník musíme umiestniť do posledného voľného štvorca.
Vložte trojuholník a obrázok je hotový!
Príklad 1: Jednoduchý obrázok  |  Príklad 2: Obrázok s trojuholníkmi  |  Príklad 3: Multi-riadkové riešenie
Príklad 4: Komplexná logika (a)  |  Príklad 5: Komplexná logika (b)  |  Príklad 6: Eliminácia farieb
Príklad 7: Komplexná logika s farbami  |  Príklad 8: Ďalšia logika s farbami
Pravidlá | Pozrite si ďalšie príklady | Okno riešenia | Pomoc pri riešení