Príručka Griddlers - Riešenie krížoviek

Príklad 1: Jednoduchý obrázok   Príklad 5: Komplexná logika (b)
Príklad 2: Obrázok s trojuholníkmi   Príklad 6: Eliminácia farieb
Príklad 3: Multi-riadkové riešenie   Príklad 7: Komplexná logika s farbami
Príklad 4: Komplexná logika (a)   Príklad 8: Ďalšia logika s farbami

Príklad 4: Komplexná logika (a)

Tu je výborný príklad komplexnejšej logiky.

Najskôr vyplňte toľko štvorcov, koľko dokážete pomocou jednoduchej logiky.
Nie je to bohviečo. :-)
Pozrime sa teraz na štvorec zakrúžkovaný zelenou.
Podľa legendy stĺpca môžeme vidieť, že vyfarbený štvorec môže byť v skupine "1" alebo v skupine "2".
Teraz sa pozrime, ako by vyzerali tieto dve možnosti.
Takto by obrázok vyzeral, ak by štvorec patril k legende "1".
Takto by obrázok vyzeral, ak by štvorec patril k časti legendy 2. Môžete vidieť, že by sme museli umiestniť tri samostatné štvorce pod skupinu dvoch čiernych štvorcov a toto je jediné možné usporiadanie.
Z toho jednoznačne vyplýva, že štvorec označený červenou bodkou musí byť biely.
Príklad 1: Jednoduchý obrázok  |  Príklad 2: Obrázok s trojuholníkmi  |  Príklad 3: Multi-riadkové riešenie
Príklad 4: Komplexná logika (a)  |  Príklad 5: Komplexná logika (b)  |  Príklad 6: Eliminácia farieb
Príklad 7: Komplexná logika s farbami  |  Príklad 8: Ďalšia logika s farbami
Pravidlá | Pozrite si ďalšie príklady | Okno riešenia | Pomoc pri riešení