Príručka Griddlers - Riešenie krížoviek

Príklad 1: Jednoduchý obrázok   Príklad 5: Komplexná logika (b)
Príklad 2: Obrázok s trojuholníkmi   Príklad 6: Eliminácia farieb
Príklad 3: Multi-riadkové riešenie   Príklad 7: Komplexná logika s farbami
Príklad 4: Komplexná logika (a)   Príklad 8: Ďalšia logika s farbami

Príklad 5: Komplexná logika (b)

Ďalší obrázok, ktorý bol výzvou pre riešiteľov, je popísaný tu:

Použitím jednoduchej logiky môžeme vyplniť len toto.
Pozrime sa teraz na štvorec zakrúžkovaný zelenou. Keď sa pozrieme na legendu stĺpca, vieme, že štvorec môže byť podľa legendy 1 alebo časť 7. Znovu sa pozrime na obe možnosti:
Takto by vyzeral obrázok, keby bol štvorec súčasťou legendy 1.
A takto by vyzeral, keby bol štvorec časťou legendy 7.
Vidíme, že v oboch prípadoch musí byť štvorec označený červenou bodkou biely.
Príklad 1: Jednoduchý obrázok  |  Príklad 2: Obrázok s trojuholníkmi  |  Príklad 3: Multi-riadkové riešenie
Príklad 4: Komplexná logika (a)  |  Príklad 5: Komplexná logika (b)  |  Príklad 6: Eliminácia farieb
Príklad 7: Komplexná logika s farbami  |  Príklad 8: Ďalšia logika s farbami
Pravidlá | Pozrite si ďalšie príklady | Okno riešenia | Pomoc pri riešení