Príručka Griddlers - Riešenie krížoviek

Príklad 1: Jednoduchý obrázok   Príklad 5: Komplexná logika (b)
Príklad 2: Obrázok s trojuholníkmi   Príklad 6: Eliminácia farieb
Príklad 3: Multi-riadkové riešenie   Príklad 7: Komplexná logika s farbami
Príklad 4: Komplexná logika (a)   Príklad 8: Ďalšia logika s farbami

Komplexná logika s farbami

Náročné krížovky s tromi alebo viacerými farbami je takmer nemožné zvládnuť bez použitia krížikov "X" a kruhov "O" (návod nájdeš v sekcii Doplnky). V príklade č. 6 sme si ukázali, ako pomocou "O" vyznačiť štvorce, ktoré môžu byť iba čierne. Pri troj- a viacfarebných krížovkách môžeme použiť "X" na vyznačenie štvorcov, ktoré môžu mať len ďalšiu farbu (v tomto príklade červenú).

Pozrime sa na tento riadok.

Podľa legendy môžeme umiestniť "O" na prvý štvorec (čierna 1) a na posledné dva štvorce (čierna 2). Dá sa v tomto riadku vyplniť ešte niečo?

Na prvý pohľad sa zdá, že nie. Je tam priveľa prázdnych štvorcov, aby sa dal doplniť aspoň jeden štvorec z páru červených trojok. Pozrime sa však na to trochu bližšie.

Čierny štvorec môže patriť k jednej z trojici legiend.

Možnosť č. 1 - Prvá legenda
Predpokladajme, že čierny štvorec je súčasťou legendy čierna 1. V tom prípade budú všetky štvorce naľavo od neho biele.

Možnosť č. 2 - Prostredná legenda
Teraz predpokladajme, že čierny štvorec patrí k prostrednej legende (čierna 2). Štvorec, ktorý doplní blok dvojky, môžeme doplniť buď napravo:

alebo naľavo:

Bez ohľadu na to, kde bude druhý čierny štvorec, vieme, že tri štvorce pred ním MUSIA byť buď červené alebo biele (farba pozadia). Preto štvorce označené zelenou bodkou NEMÔŽU byť čierne.


Možnosť č. 3 - Posledná legenda
Poslednou možnosťou je, že čierny štvorec je súčasťou poslednej legendy (čierna 2). Ak je to tak, riadok bude vyplnený týmto spôsobom:

Teda bez ohľadu na to, ku ktorej legende bude patriť vyplnený čierny štvorec, siedmy a ôsmy štvorec nesmú byť čierne. Preto ich môžeme vyplniť "X", čím ich označíme ako "iba červené" (alebo pozadie).

Rovnakú logiku použijeme aj na druhej strane čierneho štvorca, čím dosiahneme konečný výsledok.

Ak sa chcete trochu pocvičiť, tento druh logiky dosť často využíva výborná krížovka Corn.

Príklad 1: Jednoduchý obrázok  |  Príklad 2: Obrázok s trojuholníkmi  |  Príklad 3: Multi-riadkové riešenie
Príklad 4: Komplexná logika (a)  |  Príklad 5: Komplexná logika (b)  |  Príklad 6: Eliminácia farieb
Príklad 7: Komplexná logika s farbami  |  Príklad 8: Ďalšia logika s farbami
Pravidlá | Pozrite si ďalšie príklady | Okno riešenia | Pomoc pri riešení