Príručka Griddlers - Riešenie krížoviek

Príklad 1: Jednoduchý obrázok   Príklad 5: Komplexná logika (b)
Príklad 2: Obrázok s trojuholníkmi   Príklad 6: Eliminácia farieb
Príklad 3: Multi-riadkové riešenie   Príklad 7: Komplexná logika s farbami
Príklad 4: Komplexná logika (a)   Príklad 8: Ďalšia logika s farbami

Ďalšia logika s farbami

Tu sú ďalšie tri príklady, ktoré ilustrujú farebnú logiku.

Príklad A:
V riadku máme dve "O" oddelené dvoma prázdnymi štvorcami. Medzi ne by sa zmestil blok dvoch červených. No obe červené legendy sú väčšie ako dva (v tomto prípade sú obe trojky).

Preto môžeme doplniť prázdne štvorce medzi "O" ďalšími "O".

Príklad B:
V tomto prípade máme vyplnené dva čierne štvorce. Sú oddelené dvoma prázdnymi štvorcami. Tieto prázdne štvorce nemôžeme vyplniť červenou, lebo obe červené legendy sú väčšie ako dva. Nemôžeme ich vyplniť ani bielou farbou pozadia, lebo by to naznačovalo, že v rade máme vedľa seba dve čierne legendy (čo nemáme).

A takto by vyzeral, keby bol štvorec časťou legendy 7.

Príklad C:
Tu máme blok dvoch čiernych. Na začiatok a koniec riadka sme umiestnili "O". Dá sa tu urobiť ešte niečo?

Možnosť č. 1: Existujúci blok je prvá legenda
Ak je blok prvá legenda, všetko pred ňou musí byť biele (farba pozadia).

Možnosť č. 2: Existujúci blok je posledná legenda (čierna 3)
Ak je blok časťou poslednej legendy, vieme, že pred ňou MUSÍ byť minimálne jeden biely a jeden čierny štvorec a až potom červené štvorce.

V každom prípade môžeme pred tento blok čiernych štvorcov doplniť ďalšie dve "O", čím naznačíme, že môžu byť iba čierne alebo pozadie. Výsledok bude vyzerať takto:

Príklad 1: Jednoduchý obrázok  |  Príklad 2: Obrázok s trojuholníkmi  |  Príklad 3: Multi-riadkové riešenie
Príklad 4: Komplexná logika (a)  |  Príklad 5: Komplexná logika (b)  |  Príklad 6: Eliminácia farieb
Príklad 7: Komplexná logika s farbami  |  Príklad 8: Ďalšia logika s farbami
Pravidlá | Pozrite si ďalšie príklady | Okno riešenia | Pomoc pri riešení