Pravidlá Griddlers

  • Maľované krížovky (griddlers) sú logické hlavolamy, pri ktorých je okolo mriežky umiestnená legenda s číslami, a pomocou nich sa vytvorí obrázok.
  • Každé číslo v legende určuje počet za sebou nasledujúcich štvorčekov rovnakej farby.
  • Medzi jednotlivými skupinami je vždy minimálne jeden prázdny štvorček.
  • Čísla v legende sú už usporiadané v správnom poradí.