T-súboj

Turnaj T-súboj je séria súbojov, ktorá sa koná v sobotu. Každý súboj sa koná v inú hodinu (buď v párne alebo nepárne hodiny), kým nedokončíme 12 kôl. Ak chcete vedieť, kedy bude nasledujúci súboj, sledujte Novinky.

Turnaj 7

Začiatok: Sobota, 2015, apríl 11

4 dní, 15 hodín, 58 minút zostáva do ďalšieho T-match

Body a umiestnenie

Patríte k najlepším hráčom sveta alebo vašej krajiny?
Skontrolujte si body a umiestnenie v tomto turnaji.