T-súboj

Turnaj T-súboj je séria súbojov, ktorá sa koná v sobotu. Každý súboj sa koná v inú hodinu (buď v párne alebo nepárne hodiny), kým nedokončíme 12 kôl. Ak chcete vedieť, kedy bude nasledujúci súboj, sledujte Novinky.

Turnaj 6

Začiatok: Sobota, 2014, september 20

0 dní, 0 hodín, minút zostáva do ďalšieho T-match

Body a umiestnenie - Turnaj 5

Patríte k najlepším hráčom sveta alebo vašej krajiny?
Skontrolujte si body a umiestnenie v tomto turnaji.