Najlepší riešitelia maľovaných krížoviek

Maximálne skóre: 45 693 571 323
Celkový počet obrázkov: 176 423
Miesto  Krajina  Meno
Body
Počet
krížoviek
1 IS superhuman 615 886 157 1 240
2 IS raggarosalega 192 457 414 4 874
3 IS Reynhildur 127 822 470 1 211
4 IS kiwala 102 175 680 1 661
5 IS beequeen 92 819 533 9 772
6 IS bergus 25 182 364 4 069
7 IS Khonsu 18 227 711 243
8 IS amyatla 15 955 827 217
9 IS Solvgud 6 835 609 260
10 IS audurrun 1 344 340 23
 
Miesto  Krajina  Meno
Body
Počet
krížoviek
11 IS helvbali 734 987 47
12 IS jatergu 729 460 35
13 IS ithil 129 167 10
14 IS hoffyjonsd 78 932 7
15 IS hoogie 16 163 27
16 IS ambibola 3 448 1
17 IS harpah 3 148 1
18 IS Fanna 1 653 52
19 IS bsb1 10 1
5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95%

Graf výsledkov

Vaše miesto je označené červeným stĺpcom.
Umiestnite myš nad stĺpcom (možno budete musieť chvíľku čakať).
Číslo, ktoré sa zobrazí, je maximálny počet bodov (alebo hlavolamov) v danej úrovni.