Najlepší riešitelia maľovaných krížoviek

Maximálne skóre: 45 266 093 966
Celkový počet obrázkov: 173 670
Miesto  Krajina  Meno
Body
Počet
krížoviek
1 IS superhuman 600 957 778 1 190
2 IS raggarosalega 191 547 293 4 856
3 IS Reynhildur 127 822 470 1 211
4 IS kiwala 102 175 680 1 661
5 IS beequeen 92 819 533 9 772
6 IS bergus 25 182 364 4 069
7 IS amyatla 15 390 219 209
8 IS Solvgud 6 835 609 260
9 IS audurrun 1 344 340 23
 
Miesto  Krajina  Meno
Body
Počet
krížoviek
10 IS helvbali 734 987 47
11 IS jatergu 729 460 35
12 IS ithil 129 167 10
13 IS hoffyjonsd 78 932 7
14 IS hoogie 16 163 27
15 IS ambibola 3 448 1
16 IS harpah 3 148 1
17 IS Fanna 1 653 52
18 IS bsb1 10 1
5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95%

Graf výsledkov

Vaše miesto je označené červeným stĺpcom.
Umiestnite myš nad stĺpcom (možno budete musieť chvíľku čakať).
Číslo, ktoré sa zobrazí, je maximálny počet bodov (alebo hlavolamov) v danej úrovni.