Najlepší riešitelia maľovaných krížoviek

Maximálne skóre: 34 146 275 242
Celkový počet obrázkov: 139 893
Miesto  Krajina  Meno
Body
Počet
krížoviek
1 IS superhuman 504 946 792 910
2 IS raggarosalega 182 409 309 4 200
3 IS Reynhildur 99 251 994 1 053
4 IS kiwala 96 177 775 1 601
5 IS beequeen 89 611 624 7 816
6 IS bergus 24 923 017 3 690
7 IS Solvgud 6 835 609 260
8 IS audurrun 1 344 340 23
9 IS helvbali 734 987 47
 
Miesto  Krajina  Meno
Body
Počet
krížoviek
10 IS jatergu 729 460 35
11 IS ithil 129 167 10
12 IS hoffyjonsd 78 932 7
13 IS hoogie 16 163 27
14 IS ambibola 3 448 1
15 IS harpah 3 148 1
16 IS Fanna 1 653 52
17 IS bsb1 10 1
5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95%

Graf výsledkov

Vaše miesto je označené červeným stĺpcom.
Umiestnite myš nad stĺpcom (možno budete musieť chvíľku čakať).
Číslo, ktoré sa zobrazí, je maximálny počet bodov (alebo hlavolamov) v danej úrovni.