Najlepší riešitelia maľovaných krížoviek

Maximálne skóre: 47 112 353 813
Celkový počet obrázkov: 183 351
Miesto  Krajina  Meno
Body
Počet
krížoviek
1 KZ jaf 212 123 213 302
 
Miesto  Krajina  Meno
Body
Počet
krížoviek
2 KZ Gelja_30 213 745 7
5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95%

Graf výsledkov

Vaše miesto je označené červeným stĺpcom.
Umiestnite myš nad stĺpcom (možno budete musieť chvíľku čakať).
Číslo, ktoré sa zobrazí, je maximálny počet bodov (alebo hlavolamov) v danej úrovni.