Najlepší riešitelia maľovaných krížoviek

Maximálne skóre: 48 465 116 421
Celkový počet obrázkov: 185 592
Miesto  Krajina  Meno
Body
Počet
krížoviek
1 KZ jaf 15 269 890 235
 
Miesto  Krajina  Meno
Body
Počet
krížoviek
2 KZ Aiken 6 464 7
5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95%

Graf výsledkov

Vaše miesto je označené červeným stĺpcom.
Umiestnite myš nad stĺpcom (možno budete musieť chvíľku čakať).
Číslo, ktoré sa zobrazí, je maximálny počet bodov (alebo hlavolamov) v danej úrovni.