Najlepší riešitelia maľovaných krížoviek

Maximálne skóre: 45 138 499 219
Celkový počet obrázkov: 172 820
Miesto  Krajina  Meno
Body
Počet
krížoviek
1 LU CowHammer 1 814 613 544 2 180
2 LU MagicZJ 1 347 842 813 10 121
3 LU GrimReaper_Lu 531 436 506 16 109
4 LU inidan 359 985 945 10 086
5 LU skabsurd 49 999 932 55
6 LU evelynn15 37 110 396 693
7 LU Aislyn 15 358 966 349
 
Miesto  Krajina  Meno
Body
Počet
krížoviek
8 LU hotkarlx 9 290 250 345
9 LU Nightfall 685 941 26
10 LU schlessera 49 599 2
11 LU sandraasta 7 467 76
12 LU siem07 925 83
13 LU Gubius 519 1
14 LU alex2002 306 45
5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95%

Graf výsledkov

Vaše miesto je označené červeným stĺpcom.
Umiestnite myš nad stĺpcom (možno budete musieť chvíľku čakať).
Číslo, ktoré sa zobrazí, je maximálny počet bodov (alebo hlavolamov) v danej úrovni.