Najlepší riešitelia maľovaných krížoviek

Maximálne skóre: 33 842 006 970
Celkový počet obrázkov: 138 783
Miesto  Krajina  Meno
Body
Počet
krížoviek
1 LU MagicZJ 1 180 447 604 9 193
2 LU GrimReaper_Lu 454 940 824 12 345
3 LU inidan 359 776 263 10 068
4 LU CowHammer 294 497 413 945
5 LU skabsurd 49 999 932 55
6 LU evelynn15 31 794 797 600
7 LU Aislyn 15 244 915 336
 
Miesto  Krajina  Meno
Body
Počet
krížoviek
8 LU hotkarlx 9 290 250 345
9 LU Nightfall 685 941 26
10 LU schlessera 49 599 2
11 LU sandraasta 7 467 76
12 LU siem07 925 83
13 LU alex2002 306 45
5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95%

Graf výsledkov

Vaše miesto je označené červeným stĺpcom.
Umiestnite myš nad stĺpcom (možno budete musieť chvíľku čakať).
Číslo, ktoré sa zobrazí, je maximálny počet bodov (alebo hlavolamov) v danej úrovni.