Najlepší riešitelia maľovaných krížoviek

Maximálne skóre: 39 275 124 526
Celkový počet obrázkov: 154 489
Miesto  Krajina  Meno
Body
Počet
krížoviek
1 PE kgbalex 732 781 904 34 136
2 PE chino 633 423 667 4 154
3 PE Fresita 304 959 670 3 177
4 PE jhade148 190 430 699 4 967
5 PE vachi 152 467 601 4 617
6 PE jimmers8229 117 122 984 26 692
7 PE viglen 36 566 311 3 939
 
Miesto  Krajina  Meno
Body
Počet
krížoviek
8 PE falcon_mere 5 357 622 95
9 PE zeta1015 3 652 181 69
10 PE martell 512 751 265
11 PE sicello 43 855 4 500
12 PE Doubleganger 22 727 45
13 PE JuanCris 17 482 132
14 PE pran 11 1
5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95%

Graf výsledkov

Vaše miesto je označené červeným stĺpcom.
Umiestnite myš nad stĺpcom (možno budete musieť chvíľku čakať).
Číslo, ktoré sa zobrazí, je maximálny počet bodov (alebo hlavolamov) v danej úrovni.