Číselné logické hlavolamy 1432

Druh: Mrakodrap, Súčet
Veľkosť: 5 1 Park
Body: 25, Trest:0, Čas : Initializing..  
01
23
4

Pravidlá:

Tento hlavolam má Parky (prázdne bunky). Cieľom je vyplniť všetky bunky číslicami od 1 do N-1, kde N označuje veľkosť strany hlavolamu.

Každý stĺpec a každý riadok má presne jedno zo všetkých číslic a jeden park.

Číslice na okraji hlavolamu označujú súčet výšok viditeľných budov.

Tento hlavolam má Diagonálny variant. Každá uhlopriečka obsahuje každú z číslic len raz.