Číselné logické hlavolamy 1527

Druh: Mrakodrap,
Veľkosť: 6
Body: 36, Trest:0, Čas : Initializing..  
01
23
45
6

Pravidlá:

Cieľom je vyplniť všetky bunky číslicami od 1 do N, kde N označuje veľkosť strany hlavolamu.

Každý stĺpec a každý riadok obsahujú číslice len raz.

Číslice na okraji hlavolamu označujú počet budov, ktoré by ste videli z daného smeru, ak by tam bol rad mrakodrapov s výškou rovnakou ako záznamy v danom riadku alebo stĺpci.

Napríklad: ak má riadok 4 bunky a prvé číslo v bunke je 4, uvidíte len jeden mrakodrap, lebo 4-poschodový mrakodrap zakrýva mrakodrapy s 1, 2 a 3 poschodiami.