Číselné logické hlavolamy 1714

Druh: Mrakodrap, Súčet
Veľkosť: 6 1 Park
Body: 36, Trest:0, Čas : Initializing..  
01
23
45

Pravidlá:

Tento hlavolam má Parky (prázdne bunky). Cieľom je vyplniť všetky bunky číslicami od 1 do N-1, kde N označuje veľkosť strany hlavolamu.

Každý stĺpec a každý riadok má presne jedno zo všetkých číslic a jeden park.

Číslice na okraji hlavolamu označujú súčet výšok viditeľných budov.