Číselné logické hlavolamy 8584

Druh: Kakuro,
Veľkosť: 5
Body: 74, Trest:0, Čas : Initializing..  
123
456
789
Stiahnuť pomôcku Kakuro Cheat Sheet vo formáte PDF

Pravidlá:

Cieľom je doplniť číslice od 1 do 9 vrátane do prázdnych buniek tak, aby súčet číslic v každom zadaní súhlasil s legendou, ktorá mu prislúcha, a aby sa v žiadnom zadaní číslice neopakovali.