Číselné logické hlavolamy 9212

Druh: Sudoku, Pravouhlé bloky
Veľkosť: 25
Body: 287, Trest:0, Čas : Initializing..  
12345
6789A
BCDEF
GHIJK
LMNOP

Pravidlá:

Cieľom je vyplniť mriežku číslicami tak, aby každý stĺpec a každý riadok obsahovali číslice len raz.

Tento hlavolam má pravouhlé bloky. Každý blok obsahuje každú z číslic len raz.

Tento hlavolam má Diagonálny variant. Každá uhlopriečka obsahuje každú z číslic len raz.