Číselné logické hlavolamy 9429

Druh: Postupky,
Veľkosť: 9
Body: 45, Trest:0, Čas : Initializing..  
123
456
789

Pravidlá:

Mriežka je čiastočne rozdelená čiernymi bunkami do oddelených častí.
Každá oddelená časť, vertikálne alebo horizontálne, musí obsahovať postupku - súbor po sebe idúcich čísel, ale v akomkoľvek poradí (napríklad: 2-1-3-4).
Každý stĺpec a každý riadok obsahujú číslice len raz.
Číslice v čiernych bunkách odstraňujú danú číslicu z riadka a stĺpca a nie sú súčasťou nijakej postupky.