Číselné logické hlavolamy 9688

Druh: Dvojková sústava,
Veľkosť: 2
Body: 48, Trest:0, Čas : Initializing..  
01

Pravidlá:

  • Vyplňte mriežku nulami a jednotkami, kým v každom riadku a v každom stĺpci nebude rovnaký počet núl a jednotiek.
  • Vedľa seba a pod sebou nesmú byť viac ako dve rovnaké číslice.
  • Riadky alebo stĺpce s úplne rovnakým obsahom nie sú povolené.
  • Keď má riadok nepárny počet buniek, číslica 1 predchádza číslicu 0.