Druh: Sudoku, Pravouhlé bloky
Veľkosť: 9 Sumo
Vyriešené: Question
obrázkov na stránke
Číslo strany z 1
Celkový výber 7 z 7
ID Dátum Body Stredný čas Váš čas Vyriešené Trest
2442 21.10.2011 545 01:23:22
6777 5.8.2012 747 05:03:55
8642 18.11.2012 766 04:49:00
9169 13.12.2012 741 05:20:19
10164 8.2.2013 735 04:59:51
11979 26.5.2013 733 04:43:49
12301 15.6.2013 746 04:46:23