Hlavné udalosti a postavy z úsvitu civilizácie, stredoveku a dvadsiateho storočia.