Súťažné disciplíny zahŕňajúce fyzickú námahu. Sú tu zahrnuté aj športy, ktoré sú pre väčšinu ľudí rekreačné.