Abstraktna in subjektivna kvaliteta: lahko se jo preučuje, ne more pa so jo izmerit, prešteti, stehtati ali primerjati.