Prednosti

Splošno

 • Shranite lahko 50 gobelinov in 50 tridlerjev. (Online način)
 • Shranite lahko neomejeno število gobelinov. (Offline način)
 • Lahko rešujete brez povezave in uživate v reševanju, ko nimate internetne povezave.
 • Natisnete lahko gobeline neposredno iz aplikacije.
 • Filtrirate lahko uganke, ki ste jih ali jih še niste rešili z izbiro Samo rešeni ali Samo ne rešeni.
 • Lahko izbirate in filtrirate VSE enostavne gobeline in VSE sestavljene gobeline.
 • Lahko izberete Naključni gobelin v vseh tipih in kategorijah ugank ter filtrirate katere uganke želite naključno prejeti.
 • Shranite lahko 25 različnih seznamov in jih poimenujete, kot želite.
 • Seznam gobelinov se posodobi takoj.
 • Vsak seznam ima samo eno stran, četudi je vpisanih tisoč gobelinov.
 • Ni več zamud pri spreminjanju filtrov ali različnih razvrščanjih.
 • Enostavno lahko pregledujete gobeline naprej in nazaj.
 • Ohranjevalnik rezultatov ohrani vaše podatke, če se internetna povezava prekine ravno v trenutku, so ste rešili uganko in registrira rezultat, ko se zveza ponovno vzpostavi.

Gobelini

 • You can change the color of the blank grid area and add pattern to it.
 • There are three drawing modes - free, line, area - which can be switched easily.
 • A built-in Square Counter helps you to count the number of squares.
 • The Locked Clues option keeps the clues viewable when scrolling in the puzzle.
 • You can Undo and Redo 1000 steps.
 • There are shortcut keys for commands like: Save (Ctrl-S), Undo (Ctrl-Z), Redo (Ctrl-Y) and more.
 • There are better key combinations for the X and O markers, and having a 3rd option (X+O).
 • Z lahkoto lahko ugotovite, katere rešene gobeline ste že glasovali in katere še ne.
 • Auto Pause Function - if you are inactive for 10 minutes the applet automatically pauses itself.
 • When closing an unfinished puzzle window, the applet prompts "Save Changes?"

Sestavljeni gobelini

 • Each Multigriddler is listed on a single line.
 • You can filter by Partially Solved.
 • You can sort by Number of Parts.
 • More info is listed including: Total Mid Time, Your Total Time, Number of people who solved the whole Multi.
 • Lahko približate/oddaljite podobo celotnega sestavljenega gobelina.

Tridlerji

 • You can change the color of the blank grid area and add pattern to it.
 • You can change the color of the Grid Line and the Guides.
 • Obstajajo bližnjične tipke za ukaze kot Shrani (Ctrl-S).
 • Z lahkoto lahko ugotovite, katere rešene gobeline ste že glasovali in katere še ne.
 • Auto Pause Function - if you are inactive for 10 minutes the applet automatically pauses itself.
 • When closing an unfinished puzzle window, the applet prompts "Save Changes?"

Teme

 • Hitro lahko pregledujete kategorije.
 • Seznami za enostavne gobeline, sestavljene gobeline in tridlerje so ločeni.