Navodila za reševanje gobelinov

Primer 1: Enostaven gobelin   Primer 5: Kompleksna logika (b)
Primer 2: Gobelin s trikotniki   Primer 6: Barvna eliminacija
Primer 3: Večvrstično reševanje   Primer 7: Kompleksna barvna logika
Primer 4: Kompleksna logika (a)   Primer 8: Več barvne logike

Primer 2: Reševanje gobelina s trikotniki

Gobelini s trikotniki se rešujejo na enak način kot barvni gobelini. Trikotniki so lahko poleg polno barvnih kvadratkov in poleg različno rotiranih trikotnikov. Noben kvadratek barve ozadnja ni potreben med njimi.

Poglejmo si ta gobelin.

Poglejmo prvo vrstico (obkrožena z rdečim). Prva dva trikotnika sta si različna, zato sta lahko v gobelinu drug poleg drugega. Drugi in tretji pa sta enaka. To pomeni, da morata biti ločena z vsaj enim kvadratkom barve ozadja. Tretji in četrti trikotnik sta si različna. Lahko sta neposredno drug poleg drugega.

V zadnji vrstici (obkrožena z zeleno) sta trikotnika enaka in zato morata biti ločena z vsaj enim kvadratkom barve ozadja.
Pa začnimo.

Takoj lahko pobarvamo tretjo vrstico.
Na voljo je 5 praznih mest in 5 namigov.
Pobarvamo lahko 3 kvadratke namiga "4" v četrti vrstici s pomočjo prekrivajočega štetja.
Ker je tretji stolpec končan, lahko zapolnimo ostale kvadratke z barvo ozadja.
Če si pogledamo trikotnik v prvem stolpcu (obkrožen z rdečo) vidimo, da se ujema z trikotnikom v namigih. To pomeni, da je trikotnik zadnji namig in vsi kvadratki pod njim so barva ozadja.
Prvi stolpec lahko zdaj dokončamo, saj imamo samo 2 namiga in 2 prosta kvadratka.
Drugi in peti stolpec zapolnimo na enak način.
Preostale kvadratke v drugi in peti vrstici lahko pobarvamo z barvo ozadja, saj imamo izpolnjene že vse namige.

Poglejmo še preostale neizpolnjene namige. Trikotnik moramo postaviti na zadnje prosto mesto.
Vstavimo še zadnji trikotnik in tako končamo sliko!
Primer 1: Enostaven gobelin  |  Primer 2: Gobelin s trikotniki  |  Primer 3: Večvrstično reševanje
Primer 4: Kompleksna logika (a)  |  Primer 5: Kompleksna logika (b)  |  Primer 6: Barvna eliminacija
Primer 7: Kompleksna barvna logika  |  Primer 8: Več barvne logike
Pravila | Poglej več primerov | Okno za reševanje gobelinov | Poiščite pomoč pri reševanju