Navodila za reševanje gobelinov

Primer 1: Enostaven gobelin   Primer 5: Kompleksna logika (b)
Primer 2: Gobelin s trikotniki   Primer 6: Barvna eliminacija
Primer 3: Večvrstično reševanje   Primer 7: Kompleksna barvna logika
Primer 4: Kompleksna logika (a)   Primer 8: Več barvne logike

Primer 3: Večvrstično reševanje

Tukaj je primer VVR (Večvrstično reševanje).
Pri tovrstnem reševanju moramo naenkrat upoštevati namige dveh ali več vrstic oz. stolpcev.

Poglejmo si zadnjo vrstico. Če bi vedeli, kje je sklop desetih kvadratkov, bi nam to olajšalo reševanje.

Najprej si poglejmo, kaj se zgodi, če počrnimo zadnjih deset kvadratkov. Prekršili smo namige v 19. vrstici (označeno z rdečimi pikami). Namig "10" ne more stati tam.
Opazimo lahko, da je vsak sklop 10-ih kvadratkov, ki se nahaja na trinajstem polju (označeno z zeleno puščico) nemogoč, ker bi nujno vseboval tudi dvanajsto polje in tako ustvaril sklop dveh kvadratkov (obkroženo z rdečo) v 19. vrstici, ki pa vsebuje samo dva namiga "1".
Zato lahko z gotovostjo obarvamo trinajsti kvadratek (označen z rdečo piko) z belo barvo. Ravno tako lahko z belo obarvamo vse kvadratke desno od tega. Tako dobimo sklop 8-ih kvadratkov, ki jih lahko z gotovostjo počrnimo.
Poglejmo si tudi namig "8" v zadnjem stolpcu (označen z rdečo puščico). Obarvati moramo sklop osmih črnih kvadratkov. Vemo pa, da imamo lahko v 19. stolpcu samo sklop dveh črnih kvadratkov (obkroženo z rdečo). Kot lahko vidite to izključi prvih šest kvadratkov v stolpcu.
Črn kvadratek označen z X mora biti bel.
Poskušajmo postaviti sklop osmih kvadratkov na dno stolpca. Z uporabo istega sklepanja ugotovimo, da bodo vsi kvadratki označeni z X, beli.
Ko smo obarvali bele kvadratke, lahko z lahkoto določimo sklop sedmih črnih kvadratkov. To je naš rezultat. Opazili ste lahko, da smo samo z enostavno uporabo VVR-ja prišli do velikega napredka pri reševanju.
Primer 1: Enostaven gobelin  |  Primer 2: Gobelin s trikotniki  |  Primer 3: Večvrstično reševanje
Primer 4: Kompleksna logika (a)  |  Primer 5: Kompleksna logika (b)  |  Primer 6: Barvna eliminacija
Primer 7: Kompleksna barvna logika  |  Primer 8: Več barvne logike
Pravila | Poglej več primerov | Okno za reševanje gobelinov | Poiščite pomoč pri reševanju