Top Number Logic Puzzles Solvers

Maximum score: 1,572,642
Total no. of puzzles: 24,363
Place  Country  Name
Points
No. of
Puzzles
1 NO grabbltier 420,886 4,008
2 NO stibak 113,569 1,280
3 NO Seljana 78,929 1,023
4 NO pus 72,185 731
5 NO kaos 52,724 1,951
6 NO Parsifalus 22,340 1,031
7 NO fletch 12,514 702
8 NO tanjas 9,193 235
9 NO dtmfc 6,305 244
10 NO lilletante 4,148 283
11 NO bikerbitch 3,918 247
12 NO Malene 3,572 119
13 NO sabaton 3,546 118
14 NO sonjaj 2,826 101
15 NO Trampe96 2,750 154
16 NO Zondran 2,664 108
17 NO efe929 2,283 127
18 NO hanneer 2,037 97
19 NO deaf_fish 1,576 102
20 NO mamma22 1,540 82
21 NO johnvida 1,358 91
22 NO ukjent 1,355 101
23 NO mikeosv 1,268 109
24 NO bentaa 1,252 32
25 NO jeany 1,161 120
26 NO Mah 1,145 75
27 NO ikhasi 1,119 87
28 NO klertui 1,089 109
29 NO ron13 1,071 111
30 NO cteien 1,049 100
31 NO Platon77 1,045 62
32 NO trigg3r 1,025 78
33 NO Dieseltor 989 101
34 NO retorkel 844 66
35 NO Fajurra 711 67
36 NO terjeh 658 5
37 NO marnord 648 50
38 NO Geliaebrina 614 39
39 NO temirese 567 60
40 NO Kit91 514 37
41 NO krissen 510 43
42 NO fantorangen 463 52
43 NO xtgfer 431 23
44 NO gsam 383 12
45 NO nita 373 15
46 NO maiami 334 26
47 NO Elljan 322 12
48 NO karibj 286 9
49 NO stubbe 279 16
 
Place  Country  Name
Points
No. of
Puzzles
50 NO haraldsale 273 14
51 NO norwayLiz 183 15
52 NO Jauda 171 9
53 NO Heisan 164 21
54 NO koip 143 7
55 NO Sleifen 132 9
56 NO pidepid 114 9
57 NO figaros 111 10
58 NO grete 109 9
59 NO umberto.cocca 107 4
60 NO langesund 104 12
61 NO bimp 102 10
62 NO JaneJ 100 6
63 NO lindahog 96 5
64 NO ramrod52 95 3
65 NO Rebella 94 9
66 NO tanbru 93 6
67 NO Barbro89 87 11
68 NO Athena 68 2
69 NO DocKilljoy 63 4
70 NO Raggster 62 3
71 NO lego290 62 6
72 NO Angsi 59 1
73 NO kroi 56 1
74 NO dendril 55 4
75 NO IlkeAlven 53 4
76 NO Sinnjer 49 3
77 NO Carmoy 47 3
78 NO Jumpy2 42 1
79 NO albern15 41 3
80 NO Inger81 36 1
81 NO XplittR 34 3
82 NO kathrine55 30 3
83 NO twivi 29 4
84 NO Kittyxi 28 2
85 NO MAros84 27 2
86 NO stietot 25 1
87 NO Liis83 24 2
88 NO EdvinMjaaland 22 2
89 NO Tawarwaith 21 3
90 NO jojax 21 2
91 NO kennethruud 17 2
92 NO bentley 16 1
93 NO Yme 14 2
94 NO Sjarmtroll 11 1
95 NO Inger 11 1
96 NO EAS 10 1
97 NO overelg 8 1
5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95%

Graph of Scores

Your position is indicated by the Red bar.
Place the mouse over a bar (sometimes you need to wait a bit).
The number in the tooltip is the maximum points (or puzzles) of that level.