Fördelarna

Generellt

 • Du kan spara 50 griddlar och 50 triddlar.(Uppkopplat läge)
 • Du kan spara obegränsat antal pussel.(Frånkopplat läge)
 • Du kan spela utloggad och njuta av att lösa pussel medan du är frånkopplad från internet
 • Du kan skriva ut pussel direkt från appleten.
 • Du kan filtrera pussel du har löst eller inte löst genom att välja endast lösta eller endast icke lösta.
 • Du kan välja och filtrera ALLA enkelgriddlar och ALLA Multigriddlar.
 • Du kan få slumpade pussel i alla pusselkategorier, och filtrera vilka pussel du vill överraskas med.
 • Du kan spara 25 olika urval av pussel och namge dom med dina egna ord.
 • Listan av pussel utförs direkt.
 • Var lista av pussel har endast en sida - även om den listar tusentals pussel.
 • Det finns inte någon fördröjning när man ändrar filter eller sorterar på annat sätt.
 • Det är lätt att bläddra fram och tillbaka mellan pusslena.
 • En Poänghållare håller koll på dina lösta pussel om du kopplar ner dig från internet just när du löst färdigt ett pussel, och registrerar de sedan när du kopplar upp dig igen.

Griddlar

 • Du kan ändra färgen på den tomma rutnätsarean och lägga till mönster.
 • Det finns tre ritlägen - fritt, rad, area - och det är lätt att byta mellan dem.
 • En inbyggd ruträknare hjälper dig hålla reda på antalet rutor.
 • Valet Locked Clues (låsta ledtrådar) gör att ledtrådarna syns även när pusslet skrollas.
 • Du kan ångra (undo) och göra om (redo) 1000 steg.
 • Det finns snabbtangenter för kommandon som Save (spara) (Ctrl-S), Undo (ångra) (Ctrl-Z), Redo (gör om) (Ctrl-Y) m.m.
 • Det finns bättre tangentkombinationer för X- och O-markörerna, samt ett tredje alternativ (X+O).
 • Du kan dölja pusslets beskrivning liksom pusslets tema.
 • Du kan lätt se vilka lösta pussel du röstat på, och vilka du ännu inte röstat på.
 • Autopaus-function - om du är inaktiv i 10 minuter pausar appleten automatiskt.
 • När du stänger ett olöst pussel frågar appleten: "Spara ändringar?"

Multigriddlar

 • Varje multigriddel listas på en enkel rad.
 • Du kan filtrera efter delvis lösta pussel.
 • Du kan sortera efter antalet delar i en multi.
 • Mer information visas, t.ex: total medeltid, din totala tid och antalet spelare som löst hela multin.
 • Du kan zooma in och ut bilden på hela multin.

Triddlar

 • Triddlersektionen har teman.
 • Du kan ändra färgen på den tomma rutnätsarean och lägga till mönster.
 • Du kan ändra färgen på rutnätets linjer och linjalerna.
 • Det finns snabbtangenter för kommandon som Save (spara) (Ctrl-S).
 • Du kan dölja pusslets beskrivning liksom pusslets tema.
 • Du kan lätt se vilka lösta pussel du röstat på, och vilka du ännu inte röstat på.
 • Autopaus-function - om du är inaktiv i 10 minuter pausar appleten automatiskt.
 • När du stänger ett olöst pussel frågar appleten: "Spara ändringar?"

Teman

 • Du kan snabbt bläddra genom kategorierna.
 • Det finns separata listor för griddlar, multigriddlar och triddlar.