Griddlerhandledning - Pussellösning

Exempel 1: Ett Enkelt Pussel   Exempel 5: Komplex Logik (b)
Exempel 2: Ett Triangelpussel   Exempel 6: Färgeliminering
Exempel 3: Flerradslösning   Exempel 7: Komplex Färglogik
Exempel 4: Komplex Logik (a)   Exempel 8: Mer Färglogik

Exempel 2: Lösa ett Triangel Pussel

Triangelpussel löses i princip på samma sätt som färgade pussel. Trianglar kan placeras brevid en helfärgad ruta och även brevid en annorlunda roterad triangel .

Låt oss titta på detta pussel.

Notera första raden (markerat med rött). De första två trianglarna är annorlunda, därför kan de vara brevid varandra i pusslet. Men den andra och tredje triangeln är likadana. Därför måste de ha minst en bakgrundsruta emellan dem. Den tredje och fjärde är olika, de kan alltså också vara sida vid sida.

Genom att titta på den sista raden (markerat med grönt), ser vi att trianglarna är likadana och måste alltså ha minst en bakgrundsruta mellan dem.
Låt oss börja.

Vi kan genast fylla i rad 3.
Det finns fem rutor att fylla i och ledtrådarna blir fem.
Fyll i 3 rutor av ledtråd "4" på fjärderaden genom att använda samfallningen.
Eftersom den tredje kolumnen är komplett, fyll i dess bakgrundsfärg.
Om du tittar på triangeln i den första kolumnen (markerat i rött) kan du se att den matchar denna triangelledtråd. Därför är denna triangel den sista ledtråden och allt nedanför är bakgrundsfärgat.
Den första kolumnen kan nu färdigställas eftersom det endast finns två ledtrådsblock och två tomma rutor.
Den andra och femte kolumnen behövs bara fyllas i på samma sätt.
Fyll i resterande rutor med bakgrundsfärgen på den andra och femte raden eftersom de har alla nödvändiga block.

Titta på kvarvarande oplacerade ledtrådar. Vi måste placera den triangeln i den sista tomma rutan.
Placera triangeln och bilden är nu färdig!
Exempel 1: Ett Enkelt Pussel  |  Exempel 2: Ett Triangelpussel  |  Exempel 3: Flerradslösning
Exempel 4: Komplex Logik (a)  |  Exempel 5: Komplex Logik (b)  |  Exempel 6: Färgeliminering
Exempel 7: Komplex Färglogik  |  Exempel 8: Mer Färglogik
Regler | Se fler exempel | Lösningsfönster | Få hjälp med att lösa