Griddlerhandledning - Pussellösning

Exempel 1: Ett Enkelt Pussel   Exempel 5: Komplex Logik (b)
Exempel 2: Ett Triangelpussel   Exempel 6: Färgeliminering
Exempel 3: Flerradslösning   Exempel 7: Komplex Färglogik
Exempel 4: Komplex Logik (a)   Exempel 8: Mer Färglogik

Exempel 3: Flerradslösning

Här är ett exempel på MLS (Flerradslösning).
Denna typ av logik involverar att titta på ledtrådar i fler än enbart en rad eller kolumn.

Titta på den sista raden. Om vi kan komma på var vi ska placera ett kluster på 10 så vore det en stor hjälp.

Först titta på vad som händer om du markerar de sista tio rutorna i svart. Eftersom ledtrådarna för den nittonde raden är 1,1 så bryts deras regler (markerat med röda punkter). Tian kan därmed inte ha den positionen.
Faktum är att du kan se att vilket kluster på 10 som helst som involverar den trettonde rutan (markerat med en grön pil) är omöjlig eftersom vi då är tvungna att använda den tolfte rutan och därmed skapa en grupp av "2" (inringad i rött) vilket motsäger ledtråden "1" på den nittonde raden.
Därmed kan man fylla i vitt på den trettonde rutan (markerat med en röd punkt) och då även alla rutor till höger om den. Nu har vi en grupp á 8 rutor som vi kan fylla i med svart.
Vi kan alltså titta på ledtråden "8" i sista kolumnen (markerat med en röd pil). Vi måste ha en grupp på åtta svarta. Men vi vet att vi bara kan ha en grupp på 2 rutor ifärgade i den nittonde kolumnen (inringat med rött). Som du ser eliminierar detta de första sex rutorna i kolumnen.
De svarta rutorna markerade med kryss måste också vara vita.
Låt oss försöka placera klustret i botten. Genom att använda samma tillvägagångssätt ser vi att även de svarta rutorna markerade med kryss måste vara vita.
Efter vi färgat dessa vita kan vi enkelt fylla i ett kluster med sju svarta. Detta blir vårat resultat. Du ser härmed att enkel MLS kan ge oss en rejäl start.
Exempel 1: Ett Enkelt Pussel  |  Exempel 2: Ett Triangelpussel  |  Exempel 3: Flerradslösning
Exempel 4: Komplex Logik (a)  |  Exempel 5: Komplex Logik (b)  |  Exempel 6: Färgeliminering
Exempel 7: Komplex Färglogik  |  Exempel 8: Mer Färglogik
Regler | Se fler exempel | Lösningsfönster | Få hjälp med att lösa