Griddlerhandledning - Pussellösning

Exempel 1: Ett Enkelt Pussel   Exempel 5: Komplex Logik (b)
Exempel 2: Ett Triangelpussel   Exempel 6: Färgeliminering
Exempel 3: Flerradslösning   Exempel 7: Komplex Färglogik
Exempel 4: Komplex Logik (a)   Exempel 8: Mer Färglogik

Exempel 4: Komplex Logik (a)

Här är ett suveränt exempel på en mer komplex form av logik.

Först, fyll i så mycket du kan av pusslet genom att använda enkel logik.
Det är inte särskilt mycket. :)
Låt oss nu titta på rutorna som är markerade i grönt.
Vi kan se på kolumnledtrådarna att det måste vara antingen en grupp på ett eller två.
Låt oss titta på vad dessa två möjligheter leder till.
Detta är hur pusslet skulle se ut om ledtråden var en "1" ledtråd.
Detta är hur pusslet skulle se ut om rutan är en del av ledtråden "2". Du kan se att vi måste placera tre ett-kluster ovanför gruppen på två, och detta är den enda möjliga lösningen på det.
Du kan se att i vilket fall som helst måste rutan markerad med en röd prick vara vit.
Exempel 1: Ett Enkelt Pussel  |  Exempel 2: Ett Triangelpussel  |  Exempel 3: Flerradslösning
Exempel 4: Komplex Logik (a)  |  Exempel 5: Komplex Logik (b)  |  Exempel 6: Färgeliminering
Exempel 7: Komplex Färglogik  |  Exempel 8: Mer Färglogik
Regler | Se fler exempel | Lösningsfönster | Få hjälp med att lösa