Griddlerhandledning - Pussellösning

Exempel 1: Ett Enkelt Pussel   Exempel 5: Komplex Logik (b)
Exempel 2: Ett Triangelpussel   Exempel 6: Färgeliminering
Exempel 3: Flerradslösning   Exempel 7: Komplex Färglogik
Exempel 4: Komplex Logik (a)   Exempel 8: Mer Färglogik

Exempel 6: Färgeliminering

Låt oss börja med ett enkelt trefärgspussel.

Titta på den första raden, den röda "1" är lätt att placera in i fönstret. I kolumnerna är det bara en som startar med rött. Alltså måste det vara den.

Nu är det lite svårare att se var resten av de röda ska vara. Låt oss använda SHIFT+Vänster musknapp för att markera en cirkel på rutorna vi vet INTE kan vara röda.
Detta gör det lättare att lösa den del av pusslet som ska vara röd. Vi vet nu var vi kan lägga till fler rutor. Fortsätt att lägga till fler röda och ta bort fler icke-röda med SHIFT+Vänster musknapp. Det är mycket lättare att se hur du ska göra då. Kom bara ihåg att cirklarna bara exkluderar den röda färgen, inte den svarta!
Exempel 1: Ett Enkelt Pussel  |  Exempel 2: Ett Triangelpussel  |  Exempel 3: Flerradslösning
Exempel 4: Komplex Logik (a)  |  Exempel 5: Komplex Logik (b)  |  Exempel 6: Färgeliminering
Exempel 7: Komplex Färglogik  |  Exempel 8: Mer Färglogik
Regler | Se fler exempel | Lösningsfönster | Få hjälp med att lösa