Griddlerhandledning - Pussellösning

Exempel 1: Ett Enkelt Pussel   Exempel 5: Komplex Logik (b)
Exempel 2: Ett Triangelpussel   Exempel 6: Färgeliminering
Exempel 3: Flerradslösning   Exempel 7: Komplex Färglogik
Exempel 4: Komplex Logik (a)   Exempel 8: Mer Färglogik

Mer Färglogik

Här är ytterligare tre exempel som visar färglogik.

Exempel A:
Låt oss titta på denna rad. Vi ser att vi har två "O" med två tomma rutor emellan sig. Som mest kan en sekvens av två röda passa emellan dem. Men båda de röda ledtrådarna är större än två (i detta fallet är båda tre).

Vi kan därför fylla i rutorna mellan våra två "O" med fler "O".

Exempel B:
I detta fallet har vi två svarta rutor redan ifyllda. De har två svarta rutor emellan sig. Dessa svarta rutor kan inte vara röda eftersom alla röda ledtrådar är större än två. De kan heller inte vara vita (bakgrundsfärgade) eftersom det skulle ge oss två svarta block efter varandra, vilket inte anges av ledtrådarna.

Här är hur pusslet skulle se ut om rutan var början på ledtråd "7".

Exempel C:
Här har vi ett block med två svarta. Vi har satt "O" på början och slutet av raden. Kan vi göra något mer?

Fall 1: Det existerande blocket är den första ledtråden
Om blocket är den första ledtråden måste allt före vara vitt (våran bakgrundsfärg).

Fall 2: Det existerande blocket är den sista ledtråden (svart 3)
Om så är fallet måste alla rutor före innehålla åtminstone en vit ruta och en svart ruta innan vi kan fylla i några röda rutor.

I sådana fall kan vi fylla i två "O" före detta block. Så slutresultatet skulle bli:

Exempel 1: Ett Enkelt Pussel  |  Exempel 2: Ett Triangelpussel  |  Exempel 3: Flerradslösning
Exempel 4: Komplex Logik (a)  |  Exempel 5: Komplex Logik (b)  |  Exempel 6: Färgeliminering
Exempel 7: Komplex Färglogik  |  Exempel 8: Mer Färglogik
Regler | Se fler exempel | Lösningsfönster | Få hjälp med att lösa