Få hjälp med att lösa

Det händer oss alla! Ibland kör man fast i ett pussel.

Det första rådet är: ha tålamod. Spara pusslet, stäng det och låt det vara under en dag eller två. Det hjälper att se pusslet med nya ögon.

Sedan kan du titta på vår Griddlerhandledning eller vår Triddlerhandledning.

Det kan finnas tekniker beskrivna där som du inte kände till innan. När det gäller flerfärgs-griddlar, försök använda X- och O-markörerna för att markera ställen där bara en av färgerna kan förekomma.

Om detta inte hjälper är du välkommen att fråga andra lösare om hjälp via forumet Get Help in Solving (Lösningshjälp).

Ta en skärmdump av pusslet för att visa andra exakt vart du fastnat. Se till att alla ledtrådar är med. På så sätt kan andra använda bilden för att studera dem.

Ladda upp bilden på forumet med information sopm pusslets ID och beskrivning inkluderad. Om det är en Multi, skriv både delens ID och pusslets huvud-ID (ID:t som visas på listpanelen).
De första två trådarna i forumet Get Help in Solving förklarar hur du tar en skärmdump och laddar upp den.

Snart visar andra användare hur du kan fortsätta lösa pusslet genom att visa nästa logiska steg eller genom att påvisa eventuella fel.

Lycka till med griddlarna!

Regler | Se fler exempel | Lösningsfönster | Få hjälp med att lösa