Griddlerregler

  • Griddlar är logiska pussel där man med hjälp av ledtrådssiffror kring ett rutnät skapar en bild.
  • Varje ledtrådssiffra indikerar en sammanhängande grupp rutor som har samma färg.
  • Mellan varje grupp finns minst en tom ruta.
  • Ledtrådssiffrorna står redan i rätt följd.