Numeriska Logikpussel 10080

Typ: Binär,
Storlek: 2
Poäng: 49, Straff:0, Tid : Initializing..  
01

Regler:

  • Fyll rutnätet med nollor och ettor tills det finns precis lika många nollor och ettor i varje rad och kolumn.
  • Inte mer än två av samma nummer kan stå bredvid eller under varandra.
  • Rader eller kolumner med exakt samma innehåll är inte tillåtet.
  • När en rad är ett udda antal celler lång gå nummer ett före noll.