Numeriska Logikpussel 2324

Typ: Skyskrapa, Summa
Storlek: 6
Poäng: 36, Straff:0, Tid : Initializing..  
01
23
45
6

Regler:

Målet är att fylla varje ruta med nummer från 1 till N, där N är längden på pusslets sida.

Varje kolumn och varje rad innehåller en siffra endast en gång.

Numret längs kanten på pusslet indikerar summan av höjderna av de synliga byggnaderna.

Detta pussel har en Diagonal Variant. Varje diagonal linje måste innehålla varje siffra endast en gång.