Numeriska Logikpussel 2358

Typ: Skyskrapa, Summa
Storlek: 7
Poäng: 49, Straff:0, Tid : Initializing..  
01
23
45
67

Regler:

Målet är att fylla varje ruta med nummer från 1 till N, där N är längden på pusslets sida.

Varje kolumn och varje rad innehåller en siffra endast en gång.

Numret längs kanten på pusslet indikerar summan av höjderna av de synliga byggnaderna.