Numeriska Logikpussel 3080

Typ: Skyskrapa,
Storlek: 5 1 Park
Poäng: 25, Straff:0, Tid : Initializing..  
01
23
4

Regler:

Detta pussel har Parker (tomma rutor). Målet är att fylla i varje ruta med nummer från 1 till N-(Antal Parker), där N är längden på pusslets sida.

Varje kolumn och varje rad har exakt en av varje nummer samt en park.

Siffran längs kanten på pusslet indikerar antalet byggnader man kan se i den riktningen om det var en serie av skyskrapor med höjder som är samma som ledtråden för den raden eller kolumnen.

Till exempel: om rutnätet är fyra och det första numret är 4, kan du endast se en skyskrapa (den med fyra våningar) för att den döljer alla andra skyskrapor (de med 1, 2 och 3 våningar).

Detta pussel har en Diagonal Variant. Varje diagonal linje måste innehålla varje siffra endast en gång.