Numeriska Logikpussel 7837

Typ: Sudoku, Rektangulära block
Storlek: 25
Poäng: 287, Straff:0, Tid : Initializing..  
12345
6789A
BCDEF
GHIJK
LMNOP

Regler:

Målet är att fylla ett rutnät med siffror så att varje kolumn och varje rad endast innehåller siffran en gång.

Detta pussel har Rektangulära block. Varje block innehåller varje siffra endast en gång.

Detta pussel har en Diagonal Variant. Varje diagonal linje måste innehålla varje siffra endast en gång.