Numeriska Logikpussel 8017

Typ: Mer/Mindre än, Rektangulära block
Storlek: 4
Poäng: 16, Straff:0, Tid : Initializing..  
12
34

Regler:

Mindre Än (eller Större Än) Sudoku har inga givna ledtrådar (siffror). Istället finns det "större än" (>) och "mindre än" (<) tecken mellan intilliggande rutor. Detta visar att siffran i en ruta ska vara mindre än, eller större än en annan.
Målet är att fylla ett rutnät med siffror så att varje kolumn och varje rad innehåller varje siffra endast en gång.

Detta pussel har Rektangulära block. Varje block innehåller varje siffra endast en gång.