Numeriska Logikpussel 2356

Typ: Skyskrapa,
Storlek: 4
Poäng: 16, Straff:0, Tid : Initializing..  
01
23
4

Regler:

Målet är att fylla i varje ruta med nummer från 1 till N där N är längden på pusslets sida.

Varje kolumn och varje rad innehåller en siffra endast en gång.

Numret längs kanten på pusslet indikerar antalet byggnader som du kan se i den riktningen om det var en serie av skyskrapor med höjden lika stor som siffran i den raden eller kolumnen.

Till exempel: om linjen har 4 celler och det första numret i cellen är 4, man kan endast se en skyskrapa för att 4-våningsskyskrapan döljer 1-vånings-, 2-vånings- och 3-våningsskyskraporna.

Detta pussel har en Diagonal Variant. Varje diagonal linje måste innehålla varje siffra endast en gång.