Toggle
Filling the blank
Odpověď
28.1.05 20:54
I received a message from Oskar, who wanted me to translate his suggestion. Here is the original version:

cz?sto przy rozwi?zywaniu obrazk�w, gdy sko?cze jaki? rz?d i mam go na 100% dobrze rozwi?zany musze zamalowa? na kolor t?a pozosta?e puste pola tego rz?du czy kolumny( po mojemu: 'od?wierzy?'). M�j pomys? jest aby programi?ci z griddlers.net zaprogramowali now? opcj? 'autood?wierzanie', kt�ra zamaluje na kolor t?a puste pola i oszcz?dzi przy tym czasu i wysi?ku tym, kt�rzy rozwi?zuj?. M�g?by to by? naprzyk?ad przycisk po lewej stronie w oknie danego obrazka ( tam gdzie sie wybiera kolory, powi?ksza lub pomniajsza). po jego na?i?ni?ciu wszystkie puste pola w gotowych rzedach i kolumnach zosta?yby zamalowane na kolor t?a.


And here is the translation:

When I finish a row and green light appears and I am sure the row is correct, I have to fill rest of the row with backgroud color. My suggestions is that Griddlers.net programmers could add "autorefresh" option (I personally don't think that autorefresh is a good word for that - powsinoga) option. It would be e.g. a button in bottom left corner which would color all unmarked fields in complete rows and columns with the backgroud color.

I jeszcze jedno - Oskar, patrz czasem do s?ownik�w. Takim jak ja w?os si? je?y na g?owie jak widz? "od?wie?y?" pisane przez "rz".
0 (0 Hlasů)

Re: Filling the blank
Odpověď
26.2.05 8:08 jako reakce na Joanna Kadłubowska.
I like this idea, since I've had the same idea myself emoticon.

I also have an extension to the idea: when you start a puzzle that has blank lines - i.e. there are already green lights in the rows when you start the puzzle new - then fill in those lines with background color automatically.
0 (0 Hlasů)

Moderátoři fóra: griddlers_team, elad, Ra100, chefmomster2, domi77, dreamtheater, elimaor, ElinaMaria, Jeltje, sslug, cosmictrombonis, raist.
Please read the Board-wide Policies before you start using this forum.