Číselná logická křížovka 6147

Typ: Sudoku, Pravoúhlé bloky
Velikost: 4
Body: 12, Trestné body:0, Čas : Initializing..  
12
34

Pravidla:

Musíte vepsat číslice do mřížky tak, aby každý řádek i sloupec obsahoval každou číslici jenom jednou.

Tato křížovka obsahuje pravoúhlé bloky. V každém bloku se každá číslice vyskytuje jen jednou.