Žádné bloky (Latinský čtverec) 

 Pravoúhlé bloky 

 Nepravidelné bloky (Skládačky)