Tallogik Puslespil 9158

Type: Kalkuldoku,
Størrelse: 5
Point: 13, Straf:0, Tid : Initializing..  
12
34
5

Regler:

Målet er at fylde et gitter med tal, sådan at intet tal står mere end én gang i hver række og søjle (et Latinsk Kvadrat).
Derudover er gitteret delt ind i bure markeret med fede linjer (grupper af felter) og tallene i felterne i hvert bur skal give en bestemt "målværdi", når de kombineres ved hjælp af den angivne matematiske operation (enten plus, minus, gange eller dividere).
Et tal kan godt optræde flere gange i samme bur, men ikke i samme række eller søjle.