Καλύτεροι Λύτεs Γκρίντλερs

Μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία: 51.156.831.225
Ολικόs αριθμόs παζλ: 198.729
Place  Χώρα  Όνομα
Αριθμόs
παζλ
Βαθμοί
1 IS superhuman 405 192.869.098
2 IS raggarosalega 394 11.997.594
3 IS bergus 388 1.089.189
 
Place  Χώρα  Όνομα
Αριθμόs
παζλ
Βαθμοί
4 IS Khonsu 240 18.161.671
5 IS Reynhildur 49 467.123
6 IS beequeen 3 1.520
5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95%

Γράφημα των Σκορ

Your position is indicated by the Red bar.
Place the mouse over a bar (sometimes you need to wait a bit).
The number in the tooltip is the maximum points (or puzzles) of that level.